Vi skapar ren energi

Ren Energi

Långemåla Energileveranser skapar ren energi

Långemåla Energileveranser AB förmedlar och omvandlar biprodukterna från skogsbruket i södra Sverige till ny och ren bioenergi som vi sedan levererar till värmeproduktion. Vi levererar också våra produkter till pellets, cellulosa och spånskiveindustrin.

Vi tar årligen hand om cirka 1,2 miljoner kubikmeter grot och biprodukter från sågverk i ett område från Norrköping i norr till Växjö i väster och Ystad i söder.

"

Tack vare våra terminaler i detta område kan vi erbjuda effektiva logistiklösningar och mycket god lokal service.

Peter

"

Långemåla Energileveranser AB. Kyrkgatan 1, Långemåla, 570 76 Ruda. Tel. 0499-300 67, 300 68 Fax 0499-300 69. leab@hogsby.net. Org.nr. 556777-7379.