Långemåla Energileveranser AB:s Miljöpolicy.

Vår miljöpolicy ska harmonisera med bolaget verksamhet och beskriva hur vi på Långemåla Energileveranser arbetar, tar ansvar för samt följer upp vår miljöpåverkan.

Långemåla Energileveranser bidrar till samhällsnyttan genom att ta hand om och omvandla samhällets och skogens restprodukter till ren energi eller för annan typ av nytta till gagn för nuvarande samt kommande generationer. Detta görs genom att:

 

.  Uppfylla hushålls- och kretsloppsprincipen då vi nyttjar skogens och samhällets restprodukter

   för att få på så sätt öka återanvändandet och väsentliga bidra till jungfruliga material samt kol - och olja fasas ut ur samhället.

.  På ett miljömässigt och säkert sätt urskilja och sortera material för att på så sätt hantera och dirigera materialströmmarna

   till ett för materialen rätt avsättningsområde.

.  På ett miljömässigt och ekonomiskt sätt erbjuda våra kunder i nära dialog anpassa tjänster

   som bidrar till återvinning och återanvändning samt att förnyelsebara råvaror används.

 

Utifrån inarbetade rutiner och arbetsmetoder säkerställer vi att lagar, förordningar och andra krav för vår verksamhet efterlevs. Målsättningen är att miljöprestandan ständigt ska förbättras. Insatserna ska grundas på vad som är rimligt ,motiverat och möjligt i fråga om teknik, ekonomi och miljörelevans.

 

Långemåla Energileveranser AB. Kyrkgatan 1, Långemåla, 570 76 Ruda. Tel. 0499-300 67, 300 68 Fax 0499-300 69. leab@hogsby.net. Org.nr. 556777-7379.