Städbarken ligger i kompost i cirka två år innan den blir täckbark och barkmull.

Städbark

Städbark är en restprodukt från sågverk och massaindustrin, som vi köper för att förädla den till andra produkter, exempelvis täckbark och barkmull .

Långemåla Energileveranser AB. Kyrkgatan 1, Långemåla, 570 76 Ruda. Tel. 0499-300 67, 300 68 Fax 0499-300 69. leab@hogsby.net. Org.nr. 556777-7379.