Sågspån

Sågspån är en restprodukt från sågverken som säljs som råvara till spånskiveindustrin, pelletsindustrin och som ett bränslesortiment.

Sågspånets har en fukthalt på cirka 60 procent. Ett ton sågspån har ett effektivt värmevärde på ungefär 2,3 MWh. Askhalten är cirka 1 procent och svavelhalten är ungefär 0,03 procent. 

Långemåla Energileveranser AB köper och säljer sågspån från sågverken. Välkommen att  kontakta oss för aktuella priser.

Långemåla Energileveranser AB. Kyrkgatan 1, Långemåla, 570 76 Ruda. Tel. 0499-300 67, 300 68 Fax 0499-300 69. leab@hogsby.net. Org.nr. 556777-7379.