Långemåla Energileveranser AB säljer kutterspån som strö och till pelletsindustrin.

Kutterspån

Kutterspån är en restprodukt från hyvlerierna. Vi säljer kutterspån som strö och till pelletsindustrin.

Ask- och svavelhalten i kutterspån är densamma som för sågspån, cirka 1 procent respektive ca 0,03 procent.

Kutterspånet är torrare än sågspån, med en fukthalt på cirka 10 procent. Det effektiva värmevärdet är cirka 4,7 MWh per ton.

Välkommen att  kontakta oss för aktuella priser på kutterspån.

Långemåla Energileveranser AB. Kyrkgatan 1, Långemåla, 570 76 Ruda. Tel. 0499-300 67, 300 68 Fax 0499-300 69. leab@hogsby.net. Org.nr. 556777-7379.