Grot (grenar och toppar) är en viktig råvara för produktion av bioenergi.

Grot (Grenar och Toppar)

Grot  Grenar och Toppar, är en viktig råvara för produktion av bioenergi. Värmevärdet på ett ton grot är cirka 2,2 - 2,6 MWh.

Grot tas ut från skogar med gran och tall i samband med en så kallad grotanpassad avverkning, där grenar och toppar läggs i högar samtidigt som träden avverkas.

Om det är dålig bärighet på marker som skördas vintertid så ser vi till att groten körs ut till en bilväg redan efter en kortare tid. Om bärigheten är bra även under barmarkssäsongen lämnas groten kvar på hyggena för att torka. Då kan de näringsrika barren ramla av och tillför därmed sin näring till marken.

 Långemåla Energileveranser AB köper och säljer grot från skogsägare i Kalmar och Kronobergs län. Välkommen att kontakta oss för aktuella priser på grot.

Långemåla Energileveranser AB. Kyrkgatan 1, Långemåla, 570 76 Ruda. Tel. 0499-300 67, 300 68 Fax 0499-300 69. leab@hogsby.net. Org.nr. 556777-7379.