Energived består av träd eller delar av träd som inte klarar massa- och sågverksindustrins kvalitetskrav.

Energived

Energived består av träd eller delar av träd som inte klarar massa- och sågverksindustrins kvalitetskrav.

Till exempel kan det vara träd som drabbats av rotröta eller har andra felaktigheter som inverkar negativt på kvaliteten.

Ask- och svavelhalt är något mindre än halterna i skogsflis. Fukthalten ligger på cirka 35 procent medan ask- och svavelhalt är mindre än 1,5, respektive 0,05 procent.

Långemåla Energileveranser AB köper och säljer energived. Välkommen att  kontakta oss för aktuella priser.

Långemåla Energileveranser AB. Kyrkgatan 1, Långemåla, 570 76 Ruda. Tel. 0499-300 67, 300 68 Fax 0499-300 69. leab@hogsby.net. Org.nr. 556777-7379.