Barkmull

Barkmull är en restprodukt från sågverks- och massaindustrin. Den innehåller gran och tallbark som har komposterats under lång tid.

Barkmullen luckrar upp jorden. Den hjälper rötterna att andas och förbättrar dräneringen. Detta är värdefullt vid finkorniga jordar, till exempel lerjord.

Barkmullen är utmärkt även för att täcka rabatter och förhindra ogräs. Den är mer jordliknande än täckbark.

Välkommen att kontakta oss för aktuella priser på barkmull.

Långemåla Energileveranser AB. Kyrkgatan 1, Långemåla, 570 76 Ruda. Tel. 0499-300 67, 300 68 Fax 0499-300 69. leab@hogsby.net. Org.nr. 556777-7379.