Bark är en restprodukt från sågverks- och massaindustrin som används som bioenergi.

Bark

Bark är en restprodukt från sågverk och massaindustrin. Barken är en viktig råvara till bioenergi.

Barken har en askhalt på cirka 3 procent. Fukthalten är ungefär 55 procent. Det effektiva värmevärdet är 2,0 MWh per ton.

Vi blandar barken med torrare bränsle för att få en jämnare och bättre fukthalt på bränslet. Därmed kan vi erbjuda en högre kvalitet.

Vi säljer och köper bark. Välkommen att kontakta oss 

Långemåla Energileveranser AB. Kyrkgatan 1, Långemåla, 570 76 Ruda. Tel. 0499-300 67, 300 68 Fax 0499-300 69. leab@hogsby.net. Org.nr. 556777-7379.